Wat is dierenfysiotherapie of kinesitherapie bij dieren?

In 1990 zette ik mijn eerste stappen in de Fysiotherapie en merkte dat dit de Engelse afleiding was van wat wij “ de Kinesist” noemden. Nu wordt bij ons ook vaker de term Dier-Fysiotherapeut gebruikt.

Een Dierfysiotherapeut begeleidt de patiënt in zijn herstel en bevordert de beweeglijkheid na operaties of trauma. Hiervoor maak ik gebruik van natuurlijke prikkels zoals: licht, warmte, koude, trillingen en elektrische stootjes. Ik probeer zo bepaalde genezingsprocessen in het lichaam wakker te schudden.

Hierbij gebruiken we dezelfde technieken die de Fysiotherapeut/Kinesist bij mensen toepast na operaties of na sportletsels.

Toen ik in 1991 hiermee aanving werd ik door vele collega’s als “GEK” verklaard. Gelukkig heeft de tijd, en de vele bewijzen, hen tot betere inzichten gebracht en nu vatten we vaak problemen in teamverband aan.

De diergeneeskunde schonk steeds veel aandacht aan het beenderige skelet en vaak werden de omliggende spieren, peesaanhechtingen en ook zenuwletsels niet in de behandeling betrokken. Vanuit de Fysiotherapie heb ik geleerd om de beweging te bekijken, en te beoordelen hoe het bot, de spieren en de pezen samenwerken en op elkaar afgesteld zijn.

Loopt uw hond, kat of paard “houterig” of onregelmatig? Lijdt uw sporthond of paard aan prestatieverlies? Vermindert het springvermogen of de uithouding tijdens de competitie? Vertoont uw paard of hond soms gedragsveranderingen of verminderde interesse in het dagelijks werk

Welke aandoeningen behandelen wij bij paarden met Fysiotherapie of hydrotherapie?

Welke aandoeningen bij honden of katten behandelen wij met Fysiotherapie en/of Hydrotherapie?

Hoe ziet een behandeling bij de dierenfysiotherapeut eruit?

Voorafgaand vraag ik u af te spreken met uw dierenarts zodat hij mij inlicht over de voorgeschiedenis van uw paard, hond of kat. Doet u dit niet, dan zal ik met hem/haar contact opnemen om samen te overleggen of we geen problemen over het hoofd zien. In de loop en na de behandelingenreeks zal ik ook steeds verslag uitbrengen bij uw dierenarts zodat hij de opvolging kan verder zetten. Indien mogelijk leggen we de evolutie vast op foto of video. Hebt u reeds videomateriaal, dan mag u mij dit al vooraf doorsturen naar: vetphysio.herbots@gmail.com.

Tijdens de eerste afspraak overlopen we de voorgeschiedenis van uw hond of paard, en stellen we u volgende vragen:

Het Behandelplan

Aan de hand van het voorgaande onderzoek stellen we samen een behandelplan op, waarin het baasje, de ruiter of trainer actief wordt ingeschakeld. Ik zal u aanleren hoe je kan masseren, stretchen en welke oefeningen jezelf kan doen om de spieren bij jouw dier te reactiveren.

Hoe vaak wordt er behandeld?

Dit hangt natuurlijk af van de ergheid van het letsel. Meestal starten we met 3 à 4 dagelijkse behandelingen van ongeveer een ½ u. Dan volgt een eerste evaluatie i.v.m. pijnvermindering en verbeterde activiteit. Vaak kan dit reeds volstaan. Voor oudere letsels worden meer sessies uitgewerkt.

In sommige gevallen (zoals sporthonden, paarden, of bij honden met arthrose) wordt vaak een “Terugkeerplan” opgesteld waarbij om de 4 à 5 weken een opfrissingsbehandeling nodig is. Bij paarden en sporthonden wordt dan een trainingsschema opgesteld op langere termijn.

Welke behandelingen kunnen wij aanbieden?

Met de nieuwe behandelruimte in mijn praktijk zijn de mogelijkheden sterk uitgebreid. Alle behandelingen verlopen pijnloos, want we moeten kunnen rekenen op de medewerking van onze patiënt!

TENS

Hierbij wordt door het toepassen van kleine elektrische stootjes, de spier aangezet om actief samen te trekken. Zo wordt de doorbloeding gestimuleerd, worden afvalstoffen afgevoerd, krampen weggemasseerd en wordt uiteindelijk een sterke pijnstilling opgebouwd waardoor het gebruik en de nadelen van pijnstillers worden aangepakt.

HYDROTHERAPIE BIJ PAARDEN

Voor paarden schakel ik ook regelmatig watertraining in en dit verloopt dan in samenwerking met centra waar ik de begeleiding verzorg.

Bij paarden is de onderwaterloopband zeer efficiënt. Hier kunnen we ook de hoogte van het water aanpassen en de inspanning geleidelijk verzwaren. Om een inzicht te krijgen in de belasting van het paard, volgen we het aantal hartslagen/minuut, waarbij het paard die inspanning levert. Zo kunnen we bepaalde inspanningsniveau’s opstellen en deze vergelijken met hun prestatie van enkele weken geleden. Via regelmatige bloedstaalnames, na inspanning, meten we ook het trainingsniveau en de conditie van het paard. Dit kan via controle van een aantal bloedwaardes, zoals Melkzuur, Hematocriet, Hemoglobine, enz..

Voor paarden blijkt ”zwemmen” meer nadelen dan voordelen te hebben. Bij paarden die herstellen van een letsel, kan de belasting te zwaar zijn en de gewenning te gevaarlijk. Daarnaast kan het zwemmen ook nadelig zijn voor de hart- en longwerking, dus zwemmen kan best alleen voor kortere periodes voorgesteld worden. Uiteindelijk mogen we ook niet vergeten dat het paard meestal met een holle rug zwemt, wat we als ruiter altijd proberen te vermijden.

HYDROTHERAPIE VOOR HONDEN

Hydrotherapie is een bewegingstherapie onder aangepaste snelheid, waterniveau en watertemperatuur. Het stimuleert de bloedsomloop en verbetert de spieractiviteit. Bij katten is dit nogal moeilijk om toe te passen, die zijn niet zo happy in het water.

Door het feit dat de hond op een aangedreven loopband loopt, waarbij de hoogte van het water aangepast wordt, kunnen we de invloed op de spierwerking aanpassen aan het niveau dat de hond het best verdraagt.

Eerst laten we de hond warmlopen op een droge loopband. Nadien verhogen we het waterpeil geleidelijk tot de pols, elleboog, schouder en dan komen we op het moment dat de hond niet meer kan steunen en begint te zwemmen. Sommige honden ondersteunen we met een harnas, andere met een zwemvest.

Vanaf het ogenblik dat hun poten een klein beetje onder water staan, stel je direct vast dat ze hun looppatroon direct gaan aanpassen. Tijdens het zwemmen gaan ze hun poten verder optrekken en uitstrekken dan ze op het droge zouden doen. Hierdoor worden alle gewrichten vrijgemaakt om te bewegen in alle richtingen.

Elk waterniveau wordt enkele minuten aangehouden, alvorens het waterpeil verder te laten stijgen. Gemiddeld duurt een waterprogramma 20 à 40 minuten, afhankelijk of het om een herstel- of een trainingsprogramma gaat. Je mag niet vergeten dat de onderwaterbeweging zeer veel energie vraagt van uw hond. Door de waterhoogte, de snelheid en de helling van de lopende band te variëren, kan het trainingsprogramma precies worden aangepast aan de individuele behoefte. Hierdoor kan een waterprogramma geleidelijk opgebouwd worden en mag men niet overdrijven qua tijd en intensiteit. Bij een eerste watergewenning kan het zijn dat uw hond slechts een tiental minuutjes in het water verblijft.

Door de opwaartse kracht van het water, geeft het lopen in water, veel minder belasting van de gewrichten, terwijl de spiersoepelheid en -kracht wel wordt geactiveerd.
Opgelet: wij controleren de temperatuur van het water. Honden kunnen niet zweten en kunnen daardoor moeilijk overtollige lichaamstemperatuur afvoeren. Door de inspanning gaat hun lichaamstemperatuur snel stijgen en beginnen ze te hijgen. Daarom is zwemmen in hoge watertemperatuur zeer gevaarlijk voor uw hond, hij zou kunnen oververhitten. Dus, laat u niet verleiden door reclames waar hoge temperaturen worden voorgesteld.

LASER

Laser is een behandeling waarbij een energetische lichtstraal wordt gebruikt om energie toe te leveren aan bepaalde lichaamscellen. Je kan dit het best vergelijken met het effect van zonnestralen op onze huid en de productie van vitamine D in ons lichaam.

Laser werd vaak gebruikt om de genezing van oudere, vermoeide wonden te stimuleren. Hiervan kunnen we u zeker een aantal indrukwekkende voorbeelden tonen.

Recent, door aanpassing van de nieuwere Laser toestellen heeft men ook de pijnstillende effecten van laser erkend en ook een positief effect op de genezing van zenuwweefsel en herstel van het lymfevatenstelse, wat nuttig kan zijn bij bestrijding van oedeemzwellingen.

ULTRAGELUID

bij het gebruik van ultrageluid, gaan we trillingen vanuit het toestel via een gel overbrengen naar het lichaam.

Afhankelijk van de instellingen van het toestel kunnen we hiermee de diepere weefsels, als de spieren, opwarmen. Ofwel kiezen we voor peesversterkende of oedeemverminderende programma’s. Of uiteindelijk kunnen we ultrageluid ook toepassen bij de genezing van traag of moeilijk helende beenderbreuken. Om dit te bewijzen hebben we samen met de Faculteit Diergeneeskunde in 2011 een onderzoek opgestart, met een overtuigend positief gevolg op de botgenezing!

MASSAGE, STRETCHING

het doel van deze behandeling is om de ruiter of baas aan te leren om de behandelingen thuis verder te ondersteunen.

LYMPHEDRAINAGE

deze techniek bestaat uit een zeer zachte massage, waarbij de onderhuidse doorstroming van het lymfeweefsel wordt gestimuleerd. Wordt vooral toegepast bij vochtopstapeling rond operatiewonden of bij “dikke benen” en wordt gevolgd door compressiebandages of Lympho-Mat-Equidrain toepassing.

OEFENTHERAPIE EN BEWEGINGSSCHEMA’S

tijdens deze behandelingen worden er actieve oefeningen toegepast die leiden tot het verhogen van de spierkracht en het verbeteren van de coördinatie. Na de behandeling kan de eigenaar verschillende soorten oefeningen/trainingsadviezen meekrijgen om het herstel te bevorderen. Deze kunnen worden toegepast tijdens het wandelen met de hond of het werken met het paard.

MANUELE THERAPIE / OSTEOPATIE

hierbij wordt gebruik gemaakt van zachte rekkingen of druk op bepaalde gewrichten, zodat deze tot ontspanning komen.

DRY NEEDLING / ACUPUNCTUUR

Toepassing van afkoeling of opwarming van weefsel

IJsbekers, Waterkoeling, Game-Ready (afkoeling +druk rond pezen).

Tril-en Massagedekens

HHp-Dekens: kunnen het paard of de hond helpen om tot ontspanning te komen. Deze trillingen kunnen ook helpen bij het afvoeren van afvalstoffen na een zware inspanning.

Ondersteunende oefeningen

hiervoor kunnen we gebruik maken van trappen, hindernissen, oneffen parcours, trampoline en de PetBalls…………

Taping, verbanden, braces en protheses

in sommige gevallen moeten we een been of lidmaat beschermen tegen overdreven bewegingen. Daarvoor beschikken we over verschillende hulpmiddelen:

Tapes: hiervoor kunnen we hele stijve verbanden gebruiken om een been te beperken in zijn beweging