Hallo,

Ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om u kennis te laten maken met mijn achtergronden en ervaringen. Wij zien mekaar vaak in omstandigheden die soms weinig mogelijkheden bieden om hier eens dieper op in te gaan.

In 1986 heb ik de praktijk op de Brusselsesteenweg in Ledeberg overgenomen van dierenarts Marc Buyck. Geleidelijk heb ik de apparatuur en de praktijk uitgebouwd tot wat ze nu is. Dank zij de eenmans-praktijk- struktuur kan ik het persoonlijk contact met mijn mensen en patiënten beter onderhouden, wat in sommige groepspraktijken vaak verloren gaat omdat je nooit weet wie voor je zal staan. Dit brengt voor mij dan ook een grotere inleving met zich mee.

Sinds het begin van de praktijk, meer dan 26 jaar geleden ben ik mij tot vandaag blijven bijscholen in de meest brede zin van de diergeneeskunde. In 1988 ben ik gestart met de opleiding acupunctuur omdat de klassieke geneeskunde mij niet altijd kon helpen en zo ontwikkelde ik een extra wapen in de strijd voor het welzijn van het dier.

In 1991 volgde ik een opleiding in de dierfysiotherapie bij de Fransman Jean-Pierre Pailloux. Ik was hiermee gestart omdat ik mij beperkt voelde in de benadering van de bewegingsproblemen bij dieren. In vergelijking met de menselijke geneeskunde, waar er na een operatie direct een kinesist aan uw bed staat om u zo snel mogelijk te stimuleren om te bewegen, werden dieren nog maar al te vaak aan hun lot overgelaten en moesten ze maar in hun mandje of stal wachten op hun genezing.

Snel heb ik mij vastgebeten in het probleem van de revalidatie van onze viervoeters, de hond, de kat en het paard. Ik ben fier te mogen zeggen dat ik in dit domein in België en Europa geld als een pionier en dat ik inde loop der jaren op veel ongeloof ben gebotst bij collega’s , die nu geleidelijk hun mening bijsturen. De ontwikkelingen van de Kinesitherapie, de Fysiotherapie en de Revalidatie van dieren is dank zij mijn inspanningen eindelijk ontplooid en gangbaar geworden in de dagelijkse praktijk.

De evolutie van de revalidatie bij dieren heeft bewezen dat ik het bij het rechte eind had. Naast mijn werk in mijn praktijk, wordt ik voor spier-, zenuw-, bewegings- en wondbehandeling vaak ingeroepen om samen met collega-dierenartsen samen te werken in teamverband voor de behandeling van probleemgevallen. Ik wens hierbij die collega’s te bedanken die mij door hun openheid van geest de kans gegeven hebben om nieuwe ideeën en behandelingen uit te werken.

Als voortrekker van het gebruik van technieken die de kinesist bij de mensen toepast, werd ik ingeschakeld als lesgever op de diergeneeskundige faculteit van Londen en toen gingen hier in België de ogen ook plots groter open. Zodoende werd ik dan ook gevraagd om mee te werken als lesgever in de dierfysiotherapie aan de faculteit te Merelbeke. Naast het lesgeven begeleid ik ook regelmatig studenten in het dieper onderzoek naar de waarden van technieken zoals Laser, ultrageluid, Tens, osteopathie… Zo hebben we al eindwerken gesteund i.v.m Het gebruik van Ultrageluid bij slecht genezende botbreuken bij honden, Toepassing van afkoelingstechnieken bij herstel van peesletsels bij paarden Het gebruik van protheses en rolwagentjes bij verlamde of minder-valide honden Diagnostisch gebruik van TENS bij dieren.…….. Behandeling van moeilijke wonden m.b.v. Laser en nieuwe verbandtechnieken In de loop der jaren wordt ik regelmatig gevraagd om voordrachten te geven voor dierenartsen en fysiotherapeuten in Frankrijk, Italië, Portugal, Nederland, Groot-Brittanië…. Bij de ontwikkeling van nieuwe behandeltoestellen wordt ik door sommige bedrijven ingeroepen als raadgever.

Van 2000 tot 2005 was ik verbonden aan de Royal Veterinary College in Londen voor de organisatie van de leerstoel Dierenfysiotherapie In 2006 was ik gastspreker op het wereldcongres voor dierfysiotherapie In 2009 werd ik gevraagd als schrijver voor in een Amerikaans-Australisch diergeneeskundig boek: “The Equine Hospital Manual”, waarvoor ik een hoofdstuk van een twintigtal bladzijden schreef, waarin ik de voordelen en mogelijkheden van de fysiotherapie heb togelicht voor andere dierenartsen.

In 2008 werd ik uitgenodigd in Dubai om mee te werken in de opbouw van een revalidatiecentrum. Spijtig genoeg heeft de bankencrisis hier veel roet in het eten gegooid. 2008 Was het jaar waarin ik een VZW-vereniging opgericht heb: IAPR. Deze vereniging heeft de taak op zich genomen om onderzoek te steunen naar nieuwe hulp- en behandeltechnieken in de dierfysiotherapie en deze ook kenbaar te maken bij de dierenartsen. Waar nodig kan IAPR het onderzoek een klein duwtje in de rug geven. Hierbij mag ik zeker niet de baasjes vergeten die dit initiatief spontaan financiëel hebben gesteund en nog steeds steunen. Dank zij deze giften hebben we al een aantal dieren kunnen helpen, die anders ten dode waren opgeschreven. Het grootste voorbeeld hiervan is “Vitelle”, een veulen dat verlamd werd aangebracht in de kliniek en waar we door ontelbare werkuren en een ongekende inzet van studenten en dierenartsen een veulentje hebben kunnen revalideren na een rugoperatie, met behulp van fysiotherapie en een speciaal gebouwd rolkarretje. Dit verhaal heeft alle TV-journaals bereikt en zelfs de Amerikaanse en Europeese pers.

2013 zal gekenmerkt worden door de uitbouw en opstart van een fysiotherapie- en revalidatieruimte in de praktijk te Ledeberg. Hier beschikken we over al de laatste technieken zoals TENS, Laser, Ultrageluid, oefenparcours…. En als kers op de taart: een onderwaterloopband, waarin dieren tegen verschilllende waterniveau’s in kunnen lopen voor krachttraining en geleidelijk overgaan naar zwemmen. Deze technieken kunnen helpen bij de snellere genezing, na operaties of sportletsels. Hierbij mag ik niet vergeten dat de VZW: IAPR, financieëel heeft meegeholpen. Waardoor we nu ook in staat zijn om studenten diergeneeskunde en dierenzorg te helpen in hun opleiding. En 2013 is voor mij ook een belangrijk jaar omdat ik ook gevraagd werd om mee te werken bij de ondersteuning van de Belgische Paardensportdierenartsen die instaan voor de paarden op topniveau in de disciplines Dressuur, Jumping en Eventing in samenwerking met VLP, KBRSF en BLOSO.

Deze sportervaringen wend ik ook aan bij de begeleiding van sporthonden voor Agility, Cani- cross en Ringwerk. Dit op vlak van training, revalidatie en letselpreventie. Voor meer informatie over het gebruik van fysiotherapie bij paarden, honden en katten verwijs ik u graag door naar het onderdeel: “REVALIDATIE – DIERFYSIOTHERAPIE”. Daar zullen de gebruikte technieken en de letsels die we kunnen behandelen kort uitgelegd worden.